Otwarcie Instytutu odbędzie się w październiku 2015.

Jednocześnie uruchomiony zostaje tryb szybkiej ścieżki kształcenia geriatrów, który obejmuje 6-miesięczne szkolenie specjalistyczne prowadzone przez najbardziej doświadczonych polskich geriatrów. Jest ono przeznaczone dla internistów mających co najmniej 5-letni udokumentowany staż w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii. 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że w ścisłej współpracy ze środowiskiem geriatrów samodzielni pracownicy naukowi mający udokumentowane osiągnięcia naukowe i kliniczne w zakresie geriatrii mogą ubiegać się o uzyskanie dodatkowego miejsca szkoleniowego w trybie pozarezydenckim i przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego z geriatrii.

Czytaj: Minister zdrowia: zintensyfikujemy działania w zakresie geriatrii >>>

W latach 2013 i 2014 w województwie mazowieckim 17 osób odbywało szkolenie w zakresie geriatrii. W chwili obecnej odbywa się postępowanie odwoławcze, w ramach którego zostaną przyznane dla zainteresowanych kandydatów/lekarzy miejsca rezydenckie, w tym między innymi na geriatrię. 

W roku 2015 po raz  pierwszy decyzją premier Ewy Kopacz przyznano 6,5 tysiąca  rezydentur, w tym 1880 miejsc w dziedzinach priorytetowych, do których należą między innymi geriatria, ginekologia onkologiczna, medycyna paliatywna, radioterapia onkologiczna, anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatra, psychiatria dzieci i młodzieży, stomatologia dziecięca, chirurgia onkologiczna, hematologia, radioterapia onkologiczna.

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

  

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl