Termin składania oświadczeń przez konsultantów minął 11 grudnia 2014 roku.

Obowiązek składania oświadczeń przez konsultantów wynika z nowelizacji ustawy z 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 126), która weszła w życie 11 września 2014 roku. Ustawa wzmocniła rolę konsultantów jako doradców ministra zdrowia oraz wojewodów poprzez zapewnienie przejrzystości podejmowanych przez nich działań. Aby wyeliminować potencjalne konflikty interesów, wszyscy konsultanci i kandydaci na konsultantów składają specjalne oświadczenia.

Czytaj: Weszły w życie ustawy o konsultantach i pielęgniarkach >>>

Zgodnie z przepisami ustawy konsultanci w ochronie zdrowia ujawnią ministrowi zdrowia swoje powiązania z biznesem. Dotyczy to członkostwa w organach spółek farmaceutycznych i leczniczych, prowadzenia działalności gospodarczej z tego zakresu, doradzania firmom, posiadania udziałów w spółkach, w badaniach klinicznych sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne.  Konsultanci muszą też informować ministra o każdej otrzymanej korzyści o wartości powyżej 380 zł.

Konsultanci w ochronie zdrowia są powoływani w 93 dziedzinach medycyny, farmacji i innych dziedzinach, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Obecnie jest powołanych 86 konsultantów krajowych, wakaty są na stanowiska konsultantów krajowych w dziedzinach: angiologii, medycyny morskiej i tropikalnej, transfuzjologii klinicznej, protetyki stomatologicznej, analityki farmaceutycznej, inżynierii medycznej i neurologopedii.

Lista konsultantów jest dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia.