W piątek 7 sierpnia 2015 r. odbędzie się szósta debata ministra zdrowia z cyklu Polaków zdrowia portret własny. Tym razem będzie miała miejsce w Krakowie i będzie dotyczyła głównie geriatrii i transplantologii. W dyskusji udział weźmie także Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, przy ulicy św. Łazarza 16 w Krakowie.

Tematami przewodnimi spotkania będą: polityka senioralna w Polsce, starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla polityki zdrowotnej, organizacja oddziałów geriatrycznych wczoraj a dziś, propozycja polskiego modelu opieki geriatrycznej, nowe zadania, nowe miejsce dla farmaceuty w Polsce, nowe technologie w medycynie: terapia protonowa – stan obecny i perspektywy rozwoju.

Dyskusja będzie także dotyczyła wprowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej, opieki stomatologicznej nad dziećmi i programu Partnerstwo dla Transplantacji.

Poprzednie spotkania z cyklu „Polaków zdrowia portret własny” minister Marian Zembala odbył w Łodzi, Zabrzu, Wrocławiu, Szczecinie i w Warszawie.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2015 r.