Nowelizacja, po pierwsze zrównuje staż pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym niezbędny do przystąpienia do danej specjalizacji na poziomie 2 lat (obecnie staż wynosi od roku do dwóch lat w zależności od konkretnej specjalizacji), po drugie rozbito specjalizację z laboratoryjnej diagnostyki sądowej na laboratoryjną toksykologię sądową oraz laboratoryjną genetykę sądową. Dokonano zmian w zasadach organizacji i przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych (PESDL) - który według przepisów będzie składał się z dwóch części (a nie trzech, jak dotychczas) - praktycznej i teoretycznej (w formie testu oraz egzaminu ustnego). Wprowadzono także zmiany dotyczące diagnostów laboratoryjnych, którzy zakończyli specjalizację, jednak nie podeszli w terminie 36 miesięcy do PESDL - zgodnie z projektowanymi przepisami osoby, które nie podeszły w terminie do egzaminu lub uzyskały wynik negatywny mogą podejść do PESDL w innej sesji egzaminacyjnej. Co istotne, dotychczasowe programy specjalizacji zachowują ważność do czasu wydania nowych, oznacza to także, że osoby odbywające obecnie specjalizację kontynuują ją na dotychczasowych zasadach. W dziedzinach specjalizacji z laboratoryjnej genetyki sądowej oraz laboratoryjnej toksykologii sądowej wnioski o dopuszczenie diagnosty do egzaminu można składać w terminie do 31 grudnia 2015 r.
Akt czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.bip.mz.gov.pl