Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia 29 grudnia 2015, minister Konstanty Radziwiłł zapewnił pacjentów, że nadal będą mieli dostęp do refundowanych leków immunosupresyjnych. Uspokoił, że pacjenci po przeszczepach „nie tylko mogą czuć się bezpieczni, bo leki będą, ale również mogą się czuć bezpieczni, bo będą to leki tanie”.

Minister powtarzał, że w tej kwestii nic się nie zmieni.

W odniesieniu do wypowiedzi posła Bartosza Arłukowicza przytoczył słowa byłego Ministra Zdrowia z grudnia 2011 r. Arłukowicz zapewniał wówczas o skuteczności i bezpieczeństwie zamienników leków immunosupresyjnych, które miały wejść na listę refundacyjną od stycznia 2012 roku.

O szczegółach dotyczących bezpieczeństwa stosowania odpowiedników leków immunosupresyjnych (potwierdzonego badaniami naukowymi) mówił wiceminister Krzysztof Łanda. W wykazie leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 roku, znalazły się dwa generyki: jeden zawierający substancję czynną walgancyklowir, drugi - takrolimus. Wiceminister zapewnił, że pacjenci będą mogli kupić te leki w aptekach od 1 stycznia 2016 r.

Wiceminister Łanda poruszył także kwestię dostępności tanich leków immunosupresyjnych dla dzieci. Wyjaśnił, że na liście leków refundowanych znajdują się dwa leki z tą samą substancją czynną, które są zarejestrowane we wskazaniach pediatrycznych. Poinformował, że ich cena nieznacznie wzrośnie. Zapewnił jednak, że Ministerstwo będzie pracowało nad obniżeniem tych cen podczas pracy przy kolejnym wykazie leków refundowanych.

Minister Konstanty Radziwiłł podczas spotkania potwierdził także informacje o sukcesie negocjacji z lekarzami rodzinnymi. Lekarze przedłużyli umowy z NFZ przed końcem roku, dzięki czemu pacjenci mogą czuć się bezpieczni.

W tym roku rozmowy przebiegły spokojnie. Strony wypracowały wspólne warunki dalszej współpracy, między innymi ten, że liczba badań dodatkowych, jakie zleca lekarz rodzinny, nie może być do końca miernikiem jakości jego pracy. Minister zaznaczył: „to nie jest tak, że lekarz, który zleca więcej badań, jest lepszym lekarzem”. Zapowiedział również dalsze prace nad ulepszaniem systemu, w tym redukcję obciążeń biurokratycznych.

Minister podkreślił również, że w resorcie rozpoczynają się prace nad ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej, która ureguluje funkcjonowanie POZ. Nowe rozwiązania zostaną przedstawione w ciągu kilku miesięcy.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 30 grudnia 2015 r.