"Proponuję debatę, gdyż część tragicznych wydarzeń z ostatnich tygodni i miesięcy powoduje, że musimy wspólnie zastanowić się nad rolą naszego zawodu. Źle rozumiana fałszywa solidarność zawodowa rzuca cień na całe środowisko" - dodał Arłukowicz. W ostatnich miesiącach media relacjonowały historie chorych, którzy nie otrzymali na czas potrzebnej im pomocy medycznej, co w niektórych przypadkach skończyło się tragicznie.

Arłukowicz wyjaśnił w radiowej Jedynce, że dyskusja jest potrzebna, by ocenić dlaczego opinia sądów lekarskich czasami bardzo się różni od ustaleń sądów powszechnych. Zaznaczył, że nie chodzi o "gwałtowne zmiany kodeksu etyki lekarskiej, tylko o zastanowienie, w jaki sposób ma być wykonywany zawód lekarza i jakie wartości powinny nim kierować".

Minister przypomniał, że w zeszłym roku na 186 wyroków sądów lekarskich 176 dotyczyło wymierzenia kary upomnienia lub nagany.

Arłukowicz odniósł się też do reakcji prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Macieja Hamankiewicza na swój list otwarty "Do przyjaciół lekarzy". Minister twierdził w nim m.in., że "prawdziwego lekarza nic tak nie boli jak krzywda pacjenta, jak śmierć, której można było uniknąć". Pisał też, że to nie system podejmuje decyzje o przyjęciu lub odesłaniu pacjenta, o sposobie leczenia, a lekarz. Hamankiewicz uznał, że medialne działania ministra zdrowia ukrywają brak reform, podważają zaufanie do zawodu lekarza i antagonizują lekarzy i pacjentów.

"Ze środowiska dochodzą do mnie głosy, które mówią, że najwyższa pora zacząć o tym rozmawiać publicznie i dobrze, że rozpoczynamy ten temat. Patrząc na histeryczną reakcję prezesa Hamankiewicza i działaczy rad lekarskich, to najlepiej pokazuje, że ten temat jest potrzebny, musimy zacząć rozmawiać i ja tę dyskusje będę prowokował" - powiedział we wtorek minister.

W piątek opublikowane zostało zarządzenie ministra zdrowia ws. powołania Komisji ds. Etyki w Ochronie Zdrowia. Komisja jest organem pomocniczym ministra zdrowia. Do jej zadań należy wyrażanie opinii w sprawach problemów etycznych w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie: stosowania nowych procedur medycznych oraz wykonywania zawodów medycznych. Przewodniczącym komisji został wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.