Minister zdrowia pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn operat uzdrowiskowy dla "Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn".

Podstawowym surowcem leczniczym zlokalizowanym na terenie gminy jest torf, co zostało odpowiednio udokumentowane. Złoża torfu występują na obszarze 1,7 ha. Ponadto omawiany obszar posiada klimat o właściwościach leczniczych i charakteryzuje się śladowym natężeniem pól elektromagnetycznych.

Gmina Miłomłyn sporządziła do operatu uzdrowiskowego projekt zagospodarowania stref ochrony uzdrowiskowej, uwzględniający niezbędne zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego pozwalające zorganizować przyszłe uzdrowisko.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 7 marca 2014 r.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK