Koszt inwestycji wyniósł 231,6 tys. zł, a dotacja z budżetu województwa – 201,5 tys. zł. 30 tys. zł stanowiły koszty własne szpitala.

Realizacja zadania pozwoliła na podniesienie standardu usług medycznych świadczonych w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej dla Młodzieży, stworzenie możliwości przeprowadzania zajęć sportowych w ramach obowiązku szkolnego pacjentów oraz integrację społeczną młodzieży przebywającej na oddziale. 

Z obiektu korzystać będą młodzi pacjenci Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży. Oddział ten  prowadzi dwa rodzaje oddziaływań wobec dzieci od 13 do 18 roku życia, czyli obserwacje sądowo-psychiatryczne, oraz właściwy program szkolny i terapeutyczno-leczniczy. 

Czytaj: Większość dzieci ze szpitali psychiatrycznych nie powinna tam trafić >>>

Średniorocznie z usług oddziału korzysta 71 pacjentów. Czas przebywania pacjenta na oddziale trwa ponad 6 miesięcy. Podczas pobytu nieletni realizują pełny obowiązek szkolny na wszystkich poziomach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa -zawód: malarz-tapeciarz, ogrodnik). Nauczanie prowadzone jest w trybie indywidualnym i grupowym w oddziale, w przeznaczonych do tego klasach i pomieszczeniach edukacyjnych. W ramach obowiązku szkolnego prowadzone są również zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku oddziału. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczą  w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na przylegającym do oddziału terenie zielonym.