W systemie Uniwersytetu Jagiellońskiego odnotowano ponad 33,2 tys. zgłoszeń kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszy się Stomatologia z 15 osobami na jedno miejsce, na kierunku Lekarskim na jedno miejsce przypada ponad 10 kandydatów. 
Prawie 10 kandydatów na jedno miejsce odnotowano też na prowadzonym przez UJ wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym kierunku Weterynaria.

W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w tym roku najpopularniejszym kierunkiem jest Dietetyka, na której o jedno miejsce walczy prawie 18 osób.

Wśród łódzkich uczelni publicznych znaczący wzrost liczby kandydatów zanotował w tym roku Uniwersytet Medyczny. Mniej chętnych było w tym roku na studia na dwóch największych uczelniach - Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej.

W tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który zanotował znaczący wzrost liczby kandydatów. Uczelnia zakończyła rejestrację na studia stacjonarne jednolite magisterskie na obu kierunkach lekarskich, Lekarsko-dentystycznym, Analityce medycznej i Farmacji, a także na stacjonarnych i niestacjonarnych technikach dentystycznych. Dotąd zarejestrowało się już ponad 16 tys. osób.

"Mniej więcej tylu chętnych mieliśmy w ubiegłym roku na końcu rekrutacji" - poinformowała Joanna Orłowska p.o. dyrektora Biura Rektora UM w Łodzi .

W rankingach popularności niezmiennie dominuje kierunek lekarsko-dentystyczny (22,1 osób na jedno miejsce), a także kierunki: Lekarski (14,3 ), Wojskowo-lekarski prowadzony wraz z MON (14,8), Farmacja (12,1) i Analityka medyczna (12,4 chętnych na jedno miejsce). W sumie to niemal dwukrotnie więcej chętnych na jedno miejsce niż w ubiegłym roku.

Zdaniem Orłowskiej już dziś można jednak stwierdzić, że kierunki medyczne to kierunki przyszłości. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i zapotrzebowanie na lekarzy, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki będzie coraz większe.

Również w Lublinie Uniwersytet Medyczny cieszy się największą popularnością. Na kierunek Lekarski zgłosiło się tu ponad 15 kandydatów na jedno miejsca, zaś na Lekarsko-dentystyczny – aż 30.

Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Medycznego limit miejsc wynosi 230, a chętnych jest 3,5 tys.; na Lekarsko-dentystycznym na 70 miejsc zgłosiło się ponad 2 tys. osób.
Popularne są także inne kierunki medyczne. Na Farmacji i Dietetyce przypadło po 7 kandydatów na jedno miejsca, zaś na Analityce medycznej i Kosmetologii – po 8. Na Pielęgniarstwo i położnictwo zgłosiło się po 3 kandydatów na jedno miejsce. Ogółem na Uniwersytecie Medycznym chciałoby studiować 9,1 tys. osób, a miejsc jest tylko 630. Liczba kandydatów na tę uczelnię okazała zbliżona do ubiegłorocznej.

„Medycyna, Stomatologia czy Farmacja, a także Analityka medyczna to dające pewność zatrudnienia kierunki studiów. Widać, że kandydaci bardziej sobie cenią możliwość zdobycia prestiżowego, odpowiedzialnego i – co tu ukrywać – popłatnego zawodu, niż sam fakt bycia studentem, jako pomysł na przetrwanie kryzysu” – ocenił rzecznik Uniwersytetu Medycznego Włodzimierz Matysiak.

W tym roku zmniejszyło się zainteresowanie studiami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na blisko 3,6 tys. miejsc ogółem zgłosiło się niespełna 4,8 tys. kandydatów. W ubiegłym roku zarejestrowanych kandydatów było ponad 6,7 tys.
Kierunek Lekarski i Weterynaria są w tym roku najbardziej oblegane także na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Z powodu nikłego zainteresowania zawieszone może być kształcenie filologów germańskich, rosyjskich i teologów - poinformowała rzeczniczka uczelni Wioletta Ustyjańczuk.

Ustyjańczuk podała, że uczelnia oferowała w tym roku 59 kierunków. W rekrutacji wzięło udział 15,2 tys. osób, uczelnia już przyjęła 10,5 tys. osób.

Najpopularniejszym jest działający od 2008 roku kierunek Lekarski, gdzie o jedno miejsce stara się 20 osób. Od 2010 roku możliwe jest studiowanie na tym kierunku w języku angielskim. Dużym zainteresowaniem cieszy się też Medycyna weterynaryjna, gdzie na jedno miejsce przypada 10 osób.