W ramach tych działań zostały zorganizowane warsztaty dla dyspozytorów i ratowników medycznych, zostały przeprowadzone kontrole poradni dla kobiet, przygotowany został także raport „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu”. Dokument wskazuje problemy i potrzeby wymagające rozwiązania w najbliższej przyszłości.

- W roku 2013 na Mazowszu zidentyfikowano 313 nowych przypadków HIV, na AIDS zachorowało 18 osób, 8 zmarło - powiedziała Elżbieta Nawrocka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Raport stanowi podstawę do dyskusji nad problematyką HIV/AIDS oraz jest narzędziem w kształtowaniu działań profilaktycznych, a także umożliwia wdrożenie wielu dobrych praktyk na terenie województwa. Swoim zakresem obejmuje charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną Mazowsza, określenie wojewódzkich zasobów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi oraz podsumowanie zrealizowanych w ostatnich latach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i wsparcia społecznego.

Wśród podejmowanych przez zespół zadań wymienić można akcję informacyjną oraz rozdawanie pakietów ochronnych minimalizujących ryzyko zakażenia HIV podczas Euro 2012, udział organizacji pozarządowych działających w obszarze HIV/AIDS w Piknikach Zdrowia organizowanych przez Forum Zdrowia przy wojewodzie mazowieckim czy też zwiększanie zaangażowania samorządów terytorialnych w inicjatywy związane z tą tematyką. Ważnym elementem działań zespołu są inspekcje prowadzone w poradniach dla kobiet przez Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczą one opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży i połogu. W 2012 roku sprawdzono 45, a w 2013 roku 29 poradni. Łącznie przeanalizowano 2853 karty zdrowia kobiet w ciąży. Kontrola wykazała, że badań diagnostycznych w kierunku HIV nie przeprowadzono u około 970 pacjentek, czyli u co trzeciej.

Podczas spotkania z dziennikarzami, które poprzedziło posiedzenie zespołu ds. realizacji programu na Mazowszu, zwrócono uwagę, że profilaktyka jest ważna zwłaszcza w czasie letniego wypoczynku. Aby uniknąć zakażenia należy postępować odpowiedzialnie i podejmować przemyślane decyzje. Najlepiej mieć jednego zaufanego partnera, a jeśli już dochodzi do przygodnych kontaktów seksualnych, należy stosować zabezpieczenia, które dają 80 procentową ochronę przed wirusem.

- Wydaje się, że okres wakacyjny sprzyja ryzykownym zachowaniom, mogącym skutkować zakażeniem HIV. Zazwyczaj we wrześniu oraz październiku znacznie wzrasta liczba osób udających się do punktów  konsultacyjno – diagnostycznych, w których można bezpłatnie i anonimowo wykonać testy na obecność wirusa - mówiła dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim został powołany zarządzeniem wojewody z 2011 roku w celu koordynacji działań podejmowanych na rzecz profilaktyki HIV/AIDS. W posiedzeniu zespołu udział wzięli m.in. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS; prof. Mirosław J. Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; Paweł Chęciński, zastępca dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej  urzędu m. st. Warszawy; Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty; Agnieszka Kujawska-Misiąg, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, a także dr Grażyna Cholewińska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych oraz lek. med. Małgorzata Czerniawska–Ankiersztejn, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii.