Szpitale warszawskie i podwarszawskie otrzymają w sumie 10,5 mln zł.

148,5 tysiąca złotych otrzyma Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie, przeznaczy je na modernizację pomieszczeń budynku E poziom „0” na potrzeby oddziału pediatrycznego. Środki pokryją koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Natomiast do Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie trafi około 7,1 mln zł. Szpital zakupi gamma kamerę przenośną niezbędną przy zabiegach operacyjnych z chirurgii onkologicznej (za 79 tys. zł). Ponad 7 mln zł placówka przeznaczy na przebudowę izby przyjęć dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego, środki te będą przekazane na zakończenie prac budowalnych oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia stałego.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o. otrzyma dodatkowy milion złotych. Ponad 572 tys. zł pozwoli sfinansować zakup i montaż sieci IT na potrzeby modernizowanego oddziału położnictwa i neonatologii, kolejne ponad 475 tys. zł – zakupić sprzęt informatyczny.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer sp. z o.o. w Konstancinie otrzymane 385 tys. zł przeznaczy na adaptację pomieszczeń dla potrzeb pracowni endoskopowej, pracowni rentgenodiagnostyki, na modernizację przychodni specjalistycznej (200 tys. zł) oraz przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego wraz z budową ciągu komunikacyjnego z głównego budynku szpitala do budynku prosektorium oraz przebudowę i modernizację prosektorium. Na I etap tej inwestycji związanej z opracowaniem dokumentacji przeznaczono 185 tys. zł.

Wsparcie trafi także do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, który otrzyma 3,4 mln zł na wymianę centrali wentylacyjnych na bloku operacyjnym.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Do szpitali z subregionu siedleckiego trafi ponad 2 mln zł. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. otrzyma 2,1 mln zł, które przeznaczy na doposażenie oddziału urologii i onkologii urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną. Z kolei do SSZZOZ im. Dr. Teodora Dunina w Rudce trafi 70 tys. zł na zakup wideobronchoskopu.

 Natomiast Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzyma 828 tys. zł na dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych.

Samorząd przekaże także środki do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce, który w sumie otrzyma ponad 3 mln zł. Przeznaczy je na  zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (2,6 mln zł) oraz modernizację szaf automatyki wentylacji w budynkach B, E (450 tys. zł).

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzyma z kolei 1,8 mln zł na modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z jego wyposażeniem.

Źródło: www.mazovia.pl