Opracowanie map potrzeb zdrowotnych było wymogiem Unii Europejskiej. Bez nich Polska nie otrzyma funduszy unijnych na ochronę zdrowia. 

Mapy mają być także wykorzystywane przy przyznawaniu kontraktów z NFZ, tak aby z publicznych środków były finansowane takie usługi, na które jest zapotrzebowanie. Jednak mapy są krytykowane. Eksperci twierdzą, że powstały na bazie danych sprzed kilu lat. 

Cały artykuł www.edgp.gazetaprawna.pl

Czytaj: Mapy potrzeb zdrowotnych pomogą w planowaniu inwestycji>>>