Podmiotem wiodącym projektu jest Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu, która przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, niezbędnych do nauki o podstawowych czynnościach ratujących życie. Zakupiono między innymi zestawy do symulacji ran, do ratownictwa medycznego wraz z deskami, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia oraz szkoleniowe do nauki reanimacji RKO CPR. 

Pracownie doposażono także w sprzęt multimedialny – komplety składające się z: laptopa, tablicy interaktywnej, projektora oraz oprogramowania FlowWorks. Wartość zakupu przypadającego na jedną szkołę to ponad 16,2 tys. zł. Sale służące do nauki pierwszej pomocy powstały w piętnastu szkołach podstawowych Nowego Sącza, a także w Ptaszkowej (SP nr 1), Bieczu (Zespół Szkół nr 2) i Bobowej (Zespół Szkół nr 1).

Źródło: www.malopolska.pl