Program adresowany jest do osób zdrowych, co oznacza, że aby skorzystać z konsultacji, nie trzeba mieć potwierdzonej depresji. Wystarczy sama chęć sprawdzenia swojego stanu psychicznego.

Porada profilaktyczna jest osobistą rozmową z konsultantem, trwa około godziny i kończy się przekazaniem kilku rad na temat tego, co i jak zmienić w życiu, jak przemodelować nawyki  i przyzwyczajenia, w jaki sposób postarać się naprawić czy zmienić relacje z bliskimi.

W trakcie konsultacji specjaliści rozmawiają o różnych obszarach życia i funkcjonowania, poszukując przyczyn nieustępującego smutku. Wykluczają chorobę lub określają stopień zagrożenia depresją i proponują środki zaradcze. W przypadku potwierdzenia choroby osoba dotknięta depresją może otrzymać skierowanie do specjalistycznej placówki – poradni zdrowia psychicznego lub ewentualnie do szpitala na leczenie.

 [-OFERTA_HTML-]

Na konsultacje można się umówić w 12 punktach zlokalizowanych w Krakowie, Tarnowie, Brzesku, Nowym Sączu, Muszynie, Limanowej, Rabce Zdroju, Wadowicach, Andrychowie, Chełmku, Skawinie i Miechowie.

Projekt realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie we współpracy z ośrodkami z całej Małopolski i finansowany ze środków województwa małopolskiego.

 

Źródło: www.malopolska.pl