Małecka-Libera brała w czwartek udział w debacie "Humanizacja Medycyny".

„Lekarz powinien być doskonałym rzemieślnikiem, osobą wiecznie chętną do nauki, ale przede wszystkim powinien mieć osobowość, powinien mieć empatię i powinien czuć (...) potrzebę wspierania, rozmowy, pomocy osobie cierpiącej” - powiedziała Małecka-Libera.

Dodała, że podejście lekarza do pacjenta jest bezpośrednio związane z tym, jakie osoby decydują się na podjęcie studiów medycznych i w jaki sposób są przygotowywane do zawodu.

"Uważam, że zawód lekarza jest takim zawodem, że powinniśmy jednak robić dodatkowe egzaminy, dodatkowe testy, które pozwalałyby weryfikować osoby, które na te studia zostają dopuszczone" - powiedziała wiceminister. "W tej chwili przyjmujemy studentów na uniwersytety medyczne (...) na zasadzie konkursu świadectw maturalnych. Nie powinno tak być" - podkreśliła. Dodała, że elementem procesu rekrutacji mogłyby być np. rozmowy kwalifikacyjne lub testy psychologiczne.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk zaznaczył, że to nie rektorzy wymyślili zasady rekrutacji. "Nie chcielibyśmy, żeby nas (rektorów - PAP) obarczać wszystkimi problemami, że nie prowadzimy rozmów, tak jak w szkołach artystycznych. (...) My przyjmujemy na każdy rok kilka tysięcy osób" - dodał.

Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM prof. Mirosław Wielgoś powiedział, że w trakcie nawet godzinnej rozmowy kwalifikacyjnej nie jest możliwe ocenienie, czy ktoś będzie dobrym lekarzem, zaznaczył jednak, że taka weryfikacja powinna odbywać się w trakcie studiów. "Nie każdy się do tego zawodu nadaje i (...) im wcześniej to sobie uświadomimy i temu potencjalnemu kandydatowi uświadomimy, tym lepiej, bo robimy niektórym krzywdę, na siłę próbując zrobić z nich lekarzy, czy też adeptów innych zawodów" - powiedział.

Małecka-Libera podkreśliła również rolę opiekuna naukowego studenta. Jej zdaniem powinien on zawracać uwagę nie tylko na wyniki egzaminów, ale również na sposób, w jaki przyszły lekarz odnosi się do pacjenta. Opiekun powinien również pomagać w odpowiednim doborze specjalizacji.

Etyk z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Paweł Łuków przypomniał, że profesjonalizm w medycynie to nie tylko wiedza i umiejętności, ale również kompetencje społeczne i umiejętność aktywnego słuchania. "Kształcenie medyczne - jeśli mamy mieć profesjonalistów, a nie tylko sprawnych rzemieślników (...) - musi być również pewnym procesem o charakterze wychowawczym" - zaznaczył Łuków.

Aktor prof. Jerzy Stuhr zwrócił uwagę, że ważny jest sposób, w jaki lekarz rozmawia z pacjentem, język jakim się posługuje i sposób intonacji. "Lekarz musi wiedzieć, że pacjent go nie słucha jak partner - pacjent łowi każdy odcień jego głosu, każde zawahanie" - zaznaczył.

Psychoonkolog prof. Krystyna de Walden-Gałuszko podkreśliła, że lekarz przede wszystkim powinien dobrze informować pacjenta, zapewniać mu poczucie bezpieczeństwa oraz odnosić się do niego z szacunkiem. "Musimy coś zmodyfikować, żeby poza językiem i zachowaniem jeszcze wprowadzić ten element (...) postawy, która wyraża się szacunkiem dla człowieka i odpowiedzialnością za człowieka" - dodała.

Debata "Humanizacja Medycyny" została zorganizowana w 5. rocznicę śmierci pioniera polskiej seksuologii prof. Kazimierza Imielińskiego. Był on organizatorem licznych sympozjów poświęconych m.in. humanizacji postępu naukowego i technicznego w medycynie. W spotkaniach tych uczestniczyli wybitni naukowcy z całego świata, w tym laureaci nagrody Nobla.

Organizatorami czwartkowej debaty byli: Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego UW, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polpharma. (PAP)

ozk/ akw/