Także 19 grudnia 2013 r. zakończył się pierwszy, najważniejszy etap wdrażania jednolitego systemu powiadamiania ratunkowego – od wczoraj każde zgłoszenie na numer 112 w Polsce odbierane jest w profesjonalnych centrach powiadamiania ratunkowego.

Ustawa tworzy operatorski model funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego opierając system na centrach powiadamiania ratunkowego (CPR). Minister administracji i cyfryzacji jest odpowiedzialny za organizację i koordynację funkcjonowania systemu, a wojewodowie odpowiadają za tworzenie centrów powiadamiania ratunkowego. Rozwiązanie takie zapewnia możliwość ustalenia jednolitych standardów funkcjonowania systemu, zarówno jeśli chodzi o standardy obsługi zgłoszeń alarmowych, jak i warstwę teleinformatyczną, przy jednoczesnym uwzględnieniu roli wojewody, który w swoich działaniach kieruje się lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami.

Zatrudnieni w CPR operatorzy numerów alarmowych obsługują zgłoszenia alarmowe kierowane do numeru 112, w przyszłości również numerów 997, 998, 999 oraz – na zasadzie dobrowolności – innych numerów. Przyjęte i obsłużone w CPR zgłoszenie jest następnie przekazywane do służb ratunkowych, które na podstawie otrzymanych informacji decydują o rodzaju wysyłanej na miejsce zdarzenia pomocy.