Dla Grupy Lux Med transakcja oznacza powiększenie liczby placówek diagnostycznych do 27 i kolejny krok w realizacji strategii rozwoju kompleksowej opieki medycznej, czemu służy między innymi konsolidacja rynku diagnostyki obrazowej.

Umowa inwestycyjna przewiduje, że 100 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki Centrum Medycznego Diagnostyka sp. z o.o. zostanie nabyte przez spółkę Lux Med Diagnostyka sp. z o.o., która w ten sposób obejmie kontrolę nad placówkami diagnostycznymi zlokalizowanymi w Wołominie, Łomży, Poznaniu, Koninie, Lublinie, Mielcu oraz Oddziale Bielany w Warszawie.

Placówki te  nie tworzą bezpośredniej synergii z podstawową działalnością Centrum Medycznego Enel-Med. S.A. czyli z opieką medyczną w systemie abonamentowym oraz skierowaną do pacjentów indywidualnych,  a ich udział w przychodach ze sprzedaży spółki stanowi mniej niż 11 procent.

Sprzedaż części placówek diagnostycznych jest częścią porządkowania struktury Centrum Medycznego Enel-Med S.A. i jednocześnie pozyskaniem środków na plan inwestycyjny ogłoszony w strategii rozwoju na lata 2014-2016.

Enel-Med zapowiada, że nadal będzie wykonywał badania z zakresu diagnostyki obrazowej przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego w obu szpitalach zlokalizowanych w Warszawie: w Szpitalu Centrum, Szpitalu Zacisze oraz badania rezonansu magnetycznego w przychodni wieloprofilowej w Gdańsku.

Spółka zamierza w najbliższym czasie rozszerzyć działalność o nowe rynki. Zgodnie z planami ogłoszonymi w strategii rozwoju, już w 2014 roku Enel-Med otworzy placówkę medyczną w Katowicach, drugą przychodnię we Wrocławiu oraz przychodnię profilowaną
w Warszawie, dedykowaną klientom komercyjnym.

Do 2016 roku Enel-Med uruchomi placówkę w Szczecinie, utworzy nową wysokospecjalistyczną profilowaną przychodnię w Warszawie oraz w miarę zapełniania potencjału rozwijać będzie przychodnie w wybranych lokalizacjach. Spółka zamierza ponadto sukcesywnie zwiększać liczbę gabinetów stomatologicznych i tym samym zwiększać udział stomatologii w portfelu spółki. W 2014 roku uruchomionych zostało już 5 gabinetów, a w planach jest utworzenie kolejnych ośmiu do końca 2014 roku.

Jednocześnie Enel-Med nadal rozwijać będzie usługi szpitalne, kontynuując działania mające na celu zwiększenie sprzedaży usług komercyjnych, z dużym naciskiem na usługi szpitalne, w szczególności z zakresu ortopedii i neurochirurgii, specjalizacji cieszących się dużym zainteresowaniem pacjentów.

Spółka zamierza też rozpocząć działania w obszarze długoterminowej opieki nad osobami starszymi. Pierwszy z ośrodków powstanie w Głuchołazach, gdzie już została zakupiona działka. Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2015 roku.
- Realizacja naszego planu inwestycyjnego na najbliższe lata pozwoli nam na dynamiczny rozwój oraz umocnienie pozycji rynkowej Centrum Medycznego Enel-Med. Rynek prywatnych usług medycznych w dalszym ciągu znajduje się  w fazie wzrostu. Zamierzamy w pełni wykorzystać ten pozytywny trend - dodaje Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Dzięki transakcji Grupa Lux Med powiększa swoją sieć pracowni diagnostycznych do 27 placówek i umacnia pozycję na rynku diagnostyki obrazowej.
- Jako największa grupa medyczna w Polsce koncentrujemy się na rozwoju kompleksowej opieki w skali ogólnopolskiej. Rozwijamy się organicznie i drogą fuzji oraz przejęć, tym samym wpływając na konsolidację rynku. Na tym polu zebraliśmy bogate doświadczenie.  Umiemy sprawnie zarządzać tymi procesami, uzyskujemy efekty synergii, które przekładają się na korzyści dla pacjentów, współpracujących z nami szpitali i  samych pracowników. W ostatnich miesiącach zwiększyliśmy skalę działalności na rynkach diagnostyki obrazowej i hospitalizacji, niezmiennie rozwijamy też opiekę ambulatoryjną. Nasze centra medyczne są otwierane  w kolejnych miastach średniej wielkości. Zależy nam, aby Grupa Lux Med posiadała infrastrukturę na terenie całego kraju, oferując opiekę na każdym  etapie leczenia i w obszarze  profilaktyki. Transakcja z Enel-Med doskonale wpisuje się w naszą strategię – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Dla Lux Med transakcja oznacza już szóste przejęcie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Przed kilkoma dniami do Grupy dołączyła sieć placówek ambulatoryjnych Centrum Zdrowia Medycyna z Białegostoku. W grudniu 2013 roku Grupa przejęła specjalistyczny szpital medycyny sportowej i ortopedii Carolina Medical Center w Warszawie oraz spółkę diagnostyczną Tomograf w Toruniu. W tym roku - pracownie diagnostyczne Scanlab w Łodzi i Diagnostic-Med w Poznaniu. Przychody Grupy w roku 2014 szacowane są na około 900 mln zł.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która zatrudnia ponad 10 000 osób. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ. Opieka medyczna świadczona jest w 160 placówkach.  Grupa ma pięć szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed  w Bełchatowie), trzy szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także spółki: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed  i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Centrum Zdrowia Medycyna specjalizuje się w usługach ambulatoryjnych.  Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. istnieje od 1993 roku. Od 2011 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację - czyli przez cały zamknięty cykl leczenia.

Na ogólnopolską sieć medyczną Enel-Med składają się wieloprofilowe oddziały własne, zlokalizowane w Warszawie (Promenada, Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska, Zacisze), Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie), sześć specjalistycznych przychodni przyzakładowych (Sonoco w Łodzi, Philips w Pile, NBP i Millennium w Warszawie, LG Display Poland w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice Podgórne, Podstrefie Wrocław-Kobierzyce, Przychodnia Przyzakładowa w Rossmann SDP w Łodzi) oraz dwa szpitale w Warszawie: wielospecjalistyczny Szpital Zacisze, funkcjonujący od 1998 roku (operacje z zakresu: ginekologii, laryngologii, okulistyki, chirurgii naczyniowej i ogólnej) i otwarty w 2012 roku Szpital Centrum, gdzie wybitni lekarze operatorzy przeprowadzają innowacyjne zabiegi z zakresu ortopedii, neurochirurgii i chirurgii ręki. Ogólnopolska sieć medyczna Enel-Med obejmuje również około1 250 placówek partnerskich w całej Polsce.