W ramach projektu powstanie nowoczesna pracownia ergoterapii, kupiony zostanie sprzęt medyczny, zmodernizowana zostanie infrastruktura ośrodka, przeprowadzone zostanie szkolenie personelu.

Pracownia ergoterapii składać się będzie z „przykładowej” kuchni, łazienki i sypialni, w której pacjenci będą się rehabilitować poprzez pracę. Praca ta dotyczy sfery samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego jak prace domowe, higiena osobista. 

Ergoterapia jest nowatorską metodą rehabilitacji, która jest nastawiona na efekt, pacjent nie tylko ćwiczy niesprawną kończynę, ale przede wszystkim umie wykonać konkretną czynność, taką jak na przykład samodzielne ubranie się czy przygotowanie posiłku.

Czytaj: Lux Med: przejęcie Centrum Zdrowia Medycyna z Białegostoku >>>

W Polsce na udary mózgu zapada co roku około 70 000 osób. Roczna liczba zgonów z powodu udarów mózgu wynosi ok. 30 000.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Lux Med Tabita posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług medycznych z zakresu rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej 

i psychosomatycznej, realizowanych w trybie stacjonarnym i dziennym. Świadczenia są realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz odpłatnie. W ramach Ośrodka funkcjonuje także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczący usługi z zakresu opieki długoterminowej.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Opieka medyczna świadczona jest w 176 placówkach. 

Grupa ma pięć szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), trzy szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.