Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, podczas spotkania z przedstawicielami LPR i władzami gorzowskiego szpitala, podkreśliła, że w budżecie województwa są zabezpieczone środki finansowe na budowę bazy w wysokości 2,5 mln zł.

Będzie to 1,72 mln zł w 2017 roku i 798 tys. zł w roku 2018 roku. Z uwagi na trwające procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyłonieniem wykonawcy, LPR w 2017 roku planuje wykorzystać część dotacji w wysokości około 114 tys. zł z przeznaczeniem na prace projektowe.

W związku z tym ustalono, iż pozostałe środki, czyli około 1,6 mln zł, przeznaczone zostaną na doposażenie gorzowskiego szpitala w urządzenie PET (badanie pozytonowej tomografii emisyjnej). Jest to urządzenie, które umożliwia znacznie bezpieczniejszą technikę prześwietlania i obrazowania niż promieniowanie rentgenowskie, gdyż ogranicza uszkodzenie tkanek wystawionych na naświetlanie. Marszałek dodała też, że szpital gorzowski ma szansę na zwiększenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prace budowlane nad bazą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ruszą we wrześniu 2017 roku, a inwestycje zakończy się najpóźniej do końca 2018 roku.

Zabiegi o wybudowanie bazy LPR przy szpitalu w Gorzowie trwały od 2008 roku. W 2015 roku udało się pozyskać  na zakup śmigłowca ratunkowego pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oprócz funduszy wyasygnowanych przez samorząd województwa lubuskiego i samorząd miasta Gorzowa. Obecnie działa w Gorzowie baza tymczasowa, kontenerowa.

- Mamy największą gęstość dróg regionalnych w Polsce, więc nikomu nie trzeba uzasadniać potrzeby budowy tej bazy i jej znaczenia dla bezpieczeństwa mieszkanców - mówi marszałek Polak.

Gorzowska baza LPR będzie obsługiwać teren w promieniu 150 km.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]