Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. wraz z partnerami zrealizuje projekt o wartości 1,07 mln euro.  Działania w ramach projektu skierowane będą na rozwijanie trwałej współpracy w dziedzinie ginekologii, na poprawę jakości operacji, wymianę wiedzy i doświadczeń. Projekt zakłada ujednolicenie standardów i procedur, z których skorzystają pacjentki po obu stronach granicy.

Działania w ramach projektu będą obejmowały szkolenia oraz kursy lekarzy i pielęgniarek w zakresie nowych operacji ginekologicznych, wprowadzanie nowych standardów w zakresie diagnostyki, wspólne wykonywanie operacji ginekologicznych, między innymi w systemie live-stream, wyposażenie oddziałów i sal operacyjnych w sprzęt medyczny a także organizację konferencji naukowych oraz promocję.

Niebawem rozpoczną się pierwsze wizyty studyjne i szkolenia personelu z obu stron granicy. 

Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze wraz z partnerami zrealizuje projekt o wartości 1,55 mln euro. W ramach projektu trzy polsko – niemieckie grupy ekspertów będą rejestrowały i na bieżąco analizowały dane dotyczące leczenia ponad 10 tysięcy pacjentów nowotworowych z regionu przygranicznego i ocenią je na podstawie wybranych wskaźników jakościowych. 

Nowa transgraniczna współpraca lekarzy i instytucji ma wspierać transfer wiedzy i pomóc w likwidowaniu uwarunkowanych strukturalnie wad pogranicza na przykładzie opieki medycznej dla pacjentów nowotworowych. Przy wsparciu audiowizualnych technik komunikacyjnych i nowego oprogramowania mają powstać system zinstytucjonalizowanego, transgranicznego zarządzania jakością, nadający się do trwałej poprawy jakości leczenia pacjentów nowotworowych, a tym samym jakości życia ludzi.

 [-OFERTA_HTML-]Natomiast gmina Gubin o statusie miejskim wraz z partnerami zrealizuje projekt o wartości 0,45 mln euro, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami, personelem medycznym, politykami i przede wszystkim mieszkańcami w dziedzinie ochrony zdrowia, aby w pełni funkcjonowała transgraniczna opieka zdrowotna, a w szczególności pomoc w nagłych wypadkach. 

W ramach projektu planowane jest między innymi opracowanie studium wykonalności dotyczącego transgranicznej opieki zdrowotnej, stworzenie wielojęzycznego systemu oznakowania szpitala, cykl specjalistycznych spotkań polsko-niemieckich, modernizacja sali konferencyjnej na potrzeby multimedialnych przedsięwzięć, kursy językowe dla personelu medycznego oraz wydanie dwujęzycznych materiałów informacyjno- promocyjnych.

Źródło: www.lubuskie.pl