Uczestnicy konsultacji najczęściej odnosili się do kwestii związanych z opieką medyczną nad dziećmi w województwie lubuskim oraz analizą struktury zachorowań wśród dzieci, a także planów zwianych z powstaniem Wielospecjalistycznego Centrum Pediatrii w Zielonej górze.

Duże zainteresowanie wzbudziła sprawa utworzenia Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpital Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. (docelowo jako części Gorzowskiego Centrum Onkologii). Wnioski w tym zakresie dotyczyły wskazania lub zmiany źródła finansowania inwestycji.

Innym ważnym problemem poruszanym podczas konsultacji był deficyt kadry medycznej w województwie lubuskim. Poruszono także kwestię utworzenia wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wnioski dotyczyły także kontraktowania świadczeń medycznych przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, opieki psychiatrycznej, rozwoju geriatrii oraz dostępności do programów profilaktycznych.

Przy analizie wniosków i uwag, które wpłynęły w trakcie konsultacji jako główne kryterium przyjęto fakt, że Strategia powinna odnosić się do wszystkich dziedzin medycznych i problemów w systemie ochrony zdrowia na poziomi ogólnym, nie koncentrując się szczegółowo na żadnej z nich. Dlatego też wiele uwag uznane zostało za zasadne, jednakże ze względu na zbytnią szczegółowość nie zostały uwzględnione w dokumencie. Uwagi te mogą zostać uwzględnione w opracowaniach szczegółowych w zakresie pojedynczych, konkretnych dziedzin.