Program ten będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Alokacja wynosi 9,4 mln zł.

Rehabilitacja medyczna przynosi szczególnie korzystne efekty w przypadku schorzeń układu ruchu, których częstość wzrasta z wiekiem, a które dominują w starszej populacji. W grupie osób powyżej lat 60 aż 40 procent skarży się na bóle pleców, 40 procent – na bóle stawów, a 29 procent – na bóle karku. Dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego są najczęstszymi problemami zdrowotnymi osób dorosłych.

W celu walki  z tym problemem pomocna jest rehabilitacja, jako metoda służąca utrzymaniu długotrwałej sprawności funkcjonalnej, a także towarzyszące jej działania edukacyjne, ukierunkowane na minimalizowanie skutków obciążeń zawodowych, prewencję chorobową i wypadkową.

Władze województwa lubuskiego podkreślają, że wobec ograniczonej dostępności świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków NFZ, stworzenie dodatkowej ścieżki dostępu do rehabilitacji medycznej dla osób w wieku produkcyjnym, zarówno aktywnych, jak i biernych zawodowo, ma na celu przyspieszenie ich włączenia do procesu usprawniania, a tym samym zwiększenie skuteczności rehabilitacji oraz szybszy powrót na rynek pracy.

Członkiem Komitetu Sterującego do Spraw Interwencji EFSI jest marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Źródło: www.lubuskie.pl