Zarząd województwa lubuskiego podczas posiedzenia 4 sierpnia 2015 r. przyznał dodatkowe wsparcie w wysokości 7,7 mln zł w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Środki te będą przeznaczone na realizację projektu „Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego”, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji. Tym samym dofinansowanie dla tego zadania wzrosło z kwoty 18,1 mln zł do 25,8 mln zł.

Przedmiotem projektu jest między innymi przebudowa i modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracowni Badań Mikrobiologicznych oraz budynku patomorfologii, który zostanie powiększony o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych.

W ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu zmodernizowane zostaną sale operacyjne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi Centralnego Bloku Operacyjnego, w których będą zainstalowane kamery umożliwiające obserwację prowadzonych zabiegów i operacji studentom przebywającym w salach dydaktycznych.

Poza tym zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie dydaktyczne oraz naukowo-badawcze, które pozwoli na prowadzenie zarówno zajęć dla studentów kierunku lekarskiego jak i prac naukowych.

Starania o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim trwały od 2014 r. Pierwszy nabór będzie miał miejsce jesienią 2015 roku, dla studentów przewidziano 60 miejsc.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2015 r.