Dyrekcja szpitala im. Jana Bożego, skąd zostały przeniesione poradnie, tłumaczy, że musi posiadać oryginalną dokumentację na wypadek kontroli NFZ. Twierdzi jednak, że w każdej chwili pacjenci mogą otrzymać kopie.

Zdaniem ekspertów szpital wprowadza pacjentów w błąd, gdyż w przypadku reorganizacji powinien przekazać oryginalną dokumentację nowej placówce.

Cały tekst można przeczytać na stronie www.rp.pl

Sprawę dokumentacji medycznej omawiała na portalu www.zdrowie.abc.com.pl Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny podmiotów leczniczych i personelu medycznego.

Według opinii eksperta odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej jest możliwa tylko w ściśle określonych okolicznościach i zawsze musi być pisemnie uzasadniona.

 

Magdalena Okoniewska