Od 15 stycznia 2015 r. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ma dwie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego dyżurujące całodobowo. Oprócz załogi warszawskiej, która dyżuruje 24 godziny na dobę od lipca 2011 roku, dyżur 24-godzinny pełni również załoga HEMS z Krakowa.

Decyzja ta przełoży się na zwiększenie dostępności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w porze nocnej, które będą mogły być dysponowane do nagłych zachorowań, wypadków komunikacyjnych, zdarzeń o charakterze masowym, a także do realizacji pilnych transportów międzyszpitalnych.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe niespełna cztery lata temu zakończyło proces wymiany całej floty śmigłowców. To przedsięwzięcie pozwoliło podjąć działania zmierzające do wydłużania dyżurów o porę nocną w poszczególnych bazach. Aby załogi mogły operować po zachodzie słońca niezbędne było zdobycie odpowiedniego nalotu na nowym typie statku powietrznego przez pilotów, przeszkolenie strażaków z zabezpieczenia lądowań śmigłowca, wyznaczenie na terenach gmin miejsc do lądowania w nocy, a także przeszkolenie dyspozytorów medycznych.

Obecnie dziewięć spośród siedemnastu baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pełni dyżury w porze nocnej, w tym dwie całą dobę (dwie bazy dyżurują w godz. 7-23, pięć baz dyżuruje w godz. 7-20). Oprócz tego całodobowo dostępny jest Samolotowy Zespół Transportowy stacjonujący na warszawskim lotnisku im. F. Chopina.

Plan dotyczący dalszego rozwoju SP ZOZ LPR zakłada funkcjonowanie w ciągu najbliższych lat pięć całodobowych baz HEMS.

Opracowanie Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lpr.com.pl, stan z dnia 16 stycznia 2015 r.