Skróceniu ulegnie także czas dotarcia do miejsca zdarzenia.

Projekt obejmuje modyfikację 6 śmigłowców typu EC135P2+ do modelu EC135P3, modernizację 23 śmigłowców EC135P2+ do kompatybilności z wymaganiami NVIS, modyfikację hełmów dla pilotów i ratowników medycznych – do osiągnięcia standardu umożlwiającego zamocowanie gogli NVG a także zakup gogli noktowizyjnych oraz wyszkolenie 16 instruktorów NVG, w tym 8 pilotów i 6 członków załogi.

Projekt dotyczący tej inwestycji oceniany był w trybie pozakonkursowym i uzyskał 18 punktów podczas oceny merytorycznej I stopnia i spełnił wszystkie kryteria merytoryczne II stopnia.

Dzięki realizacji projektu śmigłowce będą mogły ratować życie potrzebującym w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. 

Źródło: www.mz.gov.pl
 

Czytaj także: Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym>>>