Szpital wojewódzki w Łomży podlega samorządowi województwa. Pieniądze od samorządu regionu są przeznaczone na wkłady własne do dwóch projektów, które łomżyński szpital realizuje z dofinansowaniem z UE: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 oraz z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W łomżyńskim szpitalu będzie przebudowany oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, oddział rehabilitacji kardiologicznej, kupowany jest też nowy sprzęt na potrzeby pacjentów leczonych na oddziałach i w poradniach chorób krążenia. Kończy się też przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

 

Dyrektor szpitala wojewódzkiego w Łomży Roman Nojszewski powiedział, że otrzymane wsparcie finansowe od samorządu województwa jest duże. Mówił, że oddział kardiologiczny musi być tak przebudowany, by działał jak najlepiej. Poinformował, że szpital ma trzeci stopień referencyjności w ramach sieci szpitali. Inwestycja ma się zakończyć wiosną 2019 r.

 

Ordynator oddziału kardiologii dr Romuald Krynicki dodał, że oddział znajdujący się w obecnym miejscu od 20 lat, nie przechodził do tej pory istotnych zmian w funkcjonowaniu, a w związku ze stale rosnącymi wymaganiami i podnoszeniem standardów opieki nad chorymi, moment na zmiany jest dobry.

 

"SOR jest w tej chwili na ukończeniu" - powiedział dyrektor Nojszewski i dodał, że inwestycja przyczynia się także do lepszej organizacji nocnej i świątecznej opieki lekarskiej dla pacjentów. W trakcie remontu SOR, szpital cały czas przyjmował pacjentów.

 

Marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński powiedział, że pieniądze z umów wspierają ważne i potrzebne mieszkańcom całego subregionu łomżyńskiego inwestycje w szpitalu. Mówił, że choroby serca należą do najczęstszych, dlatego opieka kardiologiczna nad pacjentami jest bardzo potrzebna.

 

Inwestycje na kardiologii mają kosztować ok. 11 mln zł, z czego ok. 4 mln zł przeznacza samorząd województwa. Nowy SOR to koszt 5,3 mln zł, z czego łącznie - w 2017 i w 2018 r - od samorządu jest 1,7 mln zł. Projekt na SOR ma być zakończony jeszcze w 2018 r.

 

Marszałek Leszczyński poinformował, że łącznie na remonty, przebudowy i zakupy sprzętu do łomżyńskiego szpitala w latach 2014-2020 trafiło łącznie z budżetu regionu 25,2 mln zł. Podkreślał, że główny cel wsparcia tej i innych prowadzonych przez samorząd szpitali w całym województwie, to poprawa jakości usług medycznych.(PAP)