W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dwa rodzaje działań. Pierwsze obejmuje zajęcia rekreacyjno – ruchowe z zakresu gerontoprofilaktyki ruchowej, skierowane do osób w wieku 60 lat i więcej.  Ich celem jest wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się, jak również zaangażowanie uczestników w działania prozdrowotne i zachęcenie do dbania o zdrowie.

Drugie zadanie natomiast obejmuje warsztaty psychologiczne adresowane do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego, których celem jest kształtowanie przekonań, zachowań, postaw i stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczne, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Na każde z przedsięwzięć przeznaczono do 25 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie samorządu województwa łódzkiego.

Źródło: www.lodzkie.pl

 [-OFERTA_HTML-]