Kamery zainstalowano także w salach, gdzie wykonywane są tradycyjne zabiegi operacyjne. Rejestrację zabiegów przeprowadza też Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi.

Rejestracja jest prowadzona głównie w celach procesowych. Nagrania mają być dowodami w sprawach sądowych wytaczanych szpitalowi o ewentualne błędy. Szpital im. Kopernika ma w tej chwili 50 spraw o błąd lekarski. Rocznie jest tutaj wykonywanych 13,7 tysiąca zabiegów i przyjmowanych jest 60 tysięcy pacjentów.

Poza tym nagrania z zabiegów są wykorzystywane w celach szkoleniowych. Są wyświetlane podczas konferencji czy zajęć dla studentów.

Pacjenci muszą wyrazić zgodę na rejestrację przeprowadzanego na nich zabiegu..

Cały tekst: www.wyborcza.pl