Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2015 r. Nowy wykaz, w porównaniu do poprzednio obowiązującego, dodaje między innymi 74 nowe produkty w zakresie listy aptecznej.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2015 r. (Dz. Urz. MZ poz. 66) do listy aptecznej dodaje między innymi lek zawierający acidum ursodeoxycholicum (1 kod EAN) refundowany z poziomem odpłatności 30% we wskazaniach: zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą oraz pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby. Jak wskazano na stronie Ministerstwa Zdrowia, objęcie refundacją wskazanego produktu jest realizacją postulatów organizacji pacjentów z mukowiscydozą oraz środowiska eksperckiego. Ponadto obwieszczenie dodaje lek zawierający hydroksycortisonum (1 kod EAN) w tabletkach, refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, w tym m.in. w przypadku leczenia substytucyjnego w pierwotnej i wtórnej niewydolności kory nadnerczy. Lek będzie dostępny z odpłatnością 30%. Ponadto w nowym obwieszczeniu nie znalazło się 10 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Dla 94 produktów zawierających 31 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych chemioterapii zwiększa się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalog chemioterapii w ramach nowego programu lekowego Leczenie tyrozynemii typu I (HT-1) ICD-10 E70.2, refundacją zostanie objęty lek zawierający nityzynon (3 kody EAN). Jak wskazano w komunikacie dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w programie, po spełnieniu kryteriów kwalifikacji, będą mogli być leczeni pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem tyrozynemii typu 1 (HT-1). Tym samym refundacją systemową zostanie objęte leczenie pacjentów dotychczas finansowane w drodze importu docelowego.

Ponadto w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD-10 b 18.2) poszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego peginterferon alfa-2a. Dla programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 b 18.2) refundacją zostanie objęty lek zawierający sofobuwir (1 kod EAN) oraz lek zawierający sofosbuwir + ledipaswir (1 kod EAN).

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 2 listopada 2015 r.