W kategorii zarządzanie infrastrukturą oceniane projekty dotyczyły dwóch rodzajów inwestycji – w mury, czyli w rozbudowę placówek, oraz w wyposażenie, czyli zakupy sprzętu. Te dwa rodzaje inwestycji są w tej chwili w równowadze. Jeszcze kilka lat temu bowiem w szpitalach przeważały inwestycje w mury, czyli rozbudowa, w tej chwili równie dużo jest inwestycji w sprzęt i wyposażenie. 

Projekt realizowany przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, był pionierski pod każdym względem. Dotyczył zbudowania lądowiska dla helikopterów na dachu budynku placówki, nad 6 piętrem. Takie rozwiązanie wynikało z umiejscowienia szpitala, działającego w specyficznym mieście, zwanym „śląskim Rzymem”, z uwagi na wielość kościołów i co się z tym wiąże – wielu wysokich obiektów utrudniających lądowanie. Wprawdzie niedaleko Nysy działa lotnisko wojskowe, ale transport chorego z tego lotniska do szpitala zajmuje trochę czasu, który w nagłych przypadkach jest cenny. Tymczasem chory, który jest transportowany helikopterem na dach szpitala, ma 15 metrów do pracowni diagnostycznej z rezonansem magnetycznym i 12 metrów do gabinetu lekarskiego.

Pozostałe dwa projekty również charakteryzowały się innowacyjnością. Ten realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  pod nazwą  „Kompleksowa modernizacja szpitala w celu podwyższenia standardów oraz rozszerzenia działalności medycznej o ośrodek onkologii o najwyższym stopniu referencyjności” prezentował innowacyjną inżynierię finansową. Projekt dotyczył wyposażenia placówki w nieprawdopodobną infrastrukturę, nowoczesne urządzenia. Najciekawsze było to, że projekt, którego wartość wynosiła 90,5 mln zł, był w 68 procentach finansowany ze środków prywatnych, które zaangażowały dwie  firmy, pełniące rolę operatorów zewnętrznych. 30 procent wartości projektu stanowiły środki własne szpitala, a 2 procent – środki z Ministerstwa Zdrowia.

Trzecim wyróżnionym projektem był projekt realizowany przesz Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o. z Warszawie po nazwą  „Utworzenie Przyszpitalnego Domu Narodzin jako alternatywy dla porodu w Bloku Porodowym w warunkach szpitalnych”.  W obiekcie tym znajdują się trzy tzw. mieszkania, zaaranżowane każde w swoim stylu, nazwane Londyn, Rzym i Paryż. Kobiety rodzą tam pod opieką położnej. W ciągu pierwszego roku odbyło się tam 417 porodów, co świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu rozwiązanie.

Infrastruktura 2014
Panel dyskusyjny - Zarządzanie infrastrukturą, w którym uczestniczyli: Rafał Rudka - Europejski Instytut Samorządu Terytorialnego, Elżbieta i Mieszko Niedźwieccy - Biuro architektoniczne N+parametric desing, doświadczenia z projektowania infrastrukturą szpitalną w Polsce oraz przedstawicieli trzech nominowanych szpitali: Dariusz Kalinowski- Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Katarzyna Grzybowska - Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o oraz Dariusz Jorg - Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Panel prowadził Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich.


Cieszę się, że istnieje konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Szkoda jedynie, że jeszcze ciągle tak mało placówek decyduje się na złożenie swojej aplikacji w tym przedsięwzięciu. Myślę, że warto to zrobić, ponieważ już samo przygotowanie aplikacji konkursowej jest dobrą lekcją dla placówek.

Każdy szpital robi coś,  co go wyróżnia i warto to pokazywać, aby budować pozytywny wizerunek placówki. Będzie to szczególnie ważne w najbliższych latach, kiedy szpitale będą postawione przed koniecznością walki o pacjenta. O liczbie leczących się, a tym samym publicznych środków przekazywanych placówkom, będzie decydować opinia, którą trzeba budować, między innymi poprzez pokazywanie swoich dokonań.

Będę do  tego zachęcać samorządowców ze Związku Powiatów Polskich. Mam nadzieję, że liczba uczestników w III edycji konkursu będzie jeszcze większa niż w tegorocznej. Być może wprowadzimy szóstą kategorię – zarządzanie przestrzenią szpitalną, ponieważ były projekty, które pokazywały ciekawe rozwiązani w tym zakresie – mówi Marek Wójcik. 

Infrastruktura 2014

Panel dyskusyjny - Zarządzanie infrastrukturą, w którym uczestniczyli: Rafał Rudka - Europejski Instytut Samorządu Terytorialnego, Elżbieta i Mieszko Niedźwieccy - Biuro architektoniczne N+parametric desing, doświadczenia z projektowania infrastrukturą szpitalną w Polsce oraz przedstawicieli trzech nominowanych szpitali: Dariusz Kalinowski- Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Katarzyna Grzybowska - Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o oraz Dariusz Jorg - Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Panel prowadził Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich.


Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. W tegorocznej edycji oceniane były projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

- Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim – mówi Marcin Stępień, dyrektor sektora ochrony zdrowia Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny – od rejestracji po finałowa galę.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
www.konferencje.abc.com.pl