Projekt był nominowany w kategorii informatyzacja.

 - Projekty nadesłane w tej kategorii były bardzo interesujące. Nominowaliśmy trzy z nich, wszystkie miały wspólną cechę – dotyczyły kompleksowej informatyzacji szpitala. Głównym problemem w systemach informacyjnych placówek medycznych jest bowiem ich złożoność. Te trzy szpitale, które wyróżniliśmy przedstawiły projekty dość zbliżone, obejmujące całokształt działalności, część tzw. białą i tzw. szarą, obszary od ewidencji pacjentów do procesów decyzyjnych  – mówi Robert Mołdach, ekspert Pracodawców RP, twórca Instytutu Zdrowia i Demokracji, który oceniał projekty w kategorii informatyzacja.

W efekcie realizacji projektu wprowadzanego w szpitalu w Grudziądzu ulepszona została obsługa pacjenta polegająca na szybkim obiegu dokumentacji medycznej (wyników, zaleceń). Pacjent nie musi nosić całej dokumentacji ze sobą gdyż jest ona przechowywana w systemie.

- Największym wyzwaniem było właśnie wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z mobilnym dostępem do niej, mające na celu usprawnienie procesu leczenia, minimalizację ryzyka popełniania błędu, zwiększenie liczby leczonych oraz zdolności operacyjnej a w efekcie uzyskanie wyższego kontraktu z NFZ – mówi Marek Nowak.

Wdrożono systemy: klasy LIS wspierającego pracę laboratorium (integracja analizatorów laboratoryjnych),  klasy RIS/PASC wspierającego pracę zakładu diagnostyki obrazowej wraz z elektroniczną archiwizacją zdjęć w systemie PACS, klasy HIS obejmującego swoim obszarem wszystkie jednostki szpitala i umożliwiającego prowadzenie ruchu  chorych, elektronicznej dokumentacji medycznej, ewidencję kosztów procedur medycznych. W projekcie zastosowano nowatorskie rozwiązanie terminali bezstanowych SunRay.

Dzięki systemowi zarzadzania flota karetek pogotowia średni czas dojazdu do pacjenta zmniejszył się o 30 sekund. Wszystkie karetki zostały wyposażone w jednostki centralne wraz z terminami statusów który jednocześnie pełni funkcję nawigacji satelitarnej. W latach 2011- 2012 w szpitalu zmodernizowano sieć komputerową z eliminacją pojedynczych punktów awarii, co skutkowało spadkiem liczby zgłoszeń dotyczących problemów z siecią o 60 procent i spadkiem liczby awarii również o 60 procent. Wydajność sieci podniosła się o 50 procent.

Jednym z etapów konkursu była także „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym obiegiem systemu dokumentacji", który jest w fazie końcowej (wdrażania).
Koszt projektu wyniósł 14,7 mln zł. Projekt był finansowany w 80-ciu procentach z kredytu bankowe, pozostałe środki pochodziły z budżetu szpitala. Realizacja projektu trwała od stycznia 2008 roku do grudnia 2012 roku.

Celem konkursu organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer i Uczelnię Łazarskiego jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim, a także informatyzacji.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. W tym roku oceniane były projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny – od rejestracji po finałowa galę.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz lista nagrodzonych znajdują się na stronie www.konferencje.abc.com.pl