MP Online: Lekarze rodzinni o ordynacji i refundacji leków

Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce stwierdził w liście otwartym, iż „w chwili obecnej jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest oparcie ordynacji i refundacji o pełną, łatwo dostępną i aktualizowaną informację o substancji aktywnej leku”. Jak czytamy w liście, „aktualnie obowiązujący system refundacji leków oparty jest o dokumenty zwane ChPL zgromadzone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”. Przyjęte rozwiązanie podnosi ChPL do ważnej rangą wskazówki farmakoterapeutycznej, szczególnie jej fragment zamieszczony w ppkt 4.1 zatytułowany „Wskazania do stosowania”.