Sprawa dotyczyła medyka, który prowadzi indywidualną praktykę i opłaca 19 proc. PIT od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca świadczy usługi m.in. dla poradni alergologicznej szpitala. Jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę na pół etatu w tym samym szpitalu, na oddziale chorób wewnętrznych.
Starał się udowodnić, że jako przedsiębiorca wykonuje zupełnie inne czynności niż te objęte umową o pracę. Leczy głównie astmę oskrzelowo-alergiczną, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywki i alergie pokarmowe. Tymczasem w szpitalu leczy schorzenia układu krążenia, oddechowego, przewodu pokarmowego i dróg moczowych.
Dyrektor katowickiej Izby Skarbowej nie dał się jednak przekonać, że indywidualna praktyka wnioskodawcy różni się od tego, czym zajmuje się jako pracownik. Więcej: Rzeczpospolita>>>