Zgodnie z ustawą z 28 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w lutym 2013 roku zostaną przeprowadzone po raz pierwszy Lekarski Egzamin Końcowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, które zastąpią Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy.

Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK musi wypełnić stosowny wniosek na stronie internetowej CEM. W przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 września do 30 września danego roku, wniosek musi zostać wysłany w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin. Natomiast do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzany jest dany egzamin, należy odesłać formularz w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 lutego do 28 lutego danego roku.

Jak informuje ponadto, CEM, szczegóły dotyczące LEK i LDEK ( m.in. zakresy zadań testowych) są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 lipca 2012 r. Dalsze informacje dot. organizacji LEK/LDEK będą zamieszczone na stronie internetowej CEM w późniejszym terminie.

Źródło: www.cem.edu.pl