Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. Całkowita jego wartość to ponad 6,2 mln zł, z czego prawie 5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Utworzony w Lęborku ośrodek rehabilitacji kardiologicznej wyposażony zostanie w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny. Będą to między innymi aparaty do elektroterapii i laseroterapii, przewoźny EKG, kardiomonitor, defibrylator, spirometr, orbitrek i pionizator. Rehabilitacja obejmować będzie leczenie szpitalne, ambulatoryjne, środowiskowe, a także prozdrowotne działania edukacyjne.

Wyremontowane obiekty szpitalne przystosowane zostaną do wymagań specjalistycznych poradni: kardiologicznej, diabetologicznej, neurologicznej, geriatrycznej, psychogeriatrycznej, pulmonologicznej, onkologicznej i leczenia bólu. Wszystkie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na poprawę dostępności do nowoczesnych metod leczenia wpłynie także modernizacja działu fizjoterapii, a przede wszystkim zastosowanie innowacyjnych form terapeutycznych, takich jak telerehabilitacja czy pobudzanie zmysłów w ogrodzie sensorycznym. Powstanie on w parku przy szpitalu.

– Mamy pełną świadomość konieczności modernizacji szpitala w Lęborku, jego doposażenia i dostosowania do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami – mówi wicemarszałek województwa Paweł Orłowski. – Projekt SPS ZOZ w Lęborku wpisuje się w trend pozytywnych zmian w zakresie zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie – podkreśla wicemarszałek Orłowski.

Prace rozpoczną się już w październiku 2017 roku, a zakończą w marcu 2019 roku.

Źródło: www.pomorskie.eu

 [-OFERTA_HTML-]