Rozpoczyna się rekrutacja na piątą edycję studiów, który z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością. Nabór na rok akademicki 2014/2015 potrwa do końca września 2014 roku.

Studia MBA w ochronie zdrowia powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie na kompleksowy, wszechstronny program, w pełni dedykowany kadrze zarządzającej placówkami medycznymi, a także administracji nadzorującej zakłady opieki zdrowotnej. Modułowa formuła  pozwala słuchaczom na wybór trzech spośród pięciu specjalistycznych obszarów, najbardziej przydatnych z punktu widzenia specyfiki ich pracy zawodowej. Dzięki temu powstaje innowacyjny program „szyty na miarę” dostosowany do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Do wyboru są następujące bloki tematyczne: zagadnienia prawne związane z ochroną zdrowia, zarządzanie finansami, metody i techniki menadżerskie, zarządzanie z poziomu samorządowego czy restrukturyzacja podmiotów leczniczych.

- Metody i narzędzia zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, a także przepisy regulujące ich funkcjonowanie dynamicznie ewoluują, przez co kadra zarządzająca zmuszona jest stale uaktualniać swoją wiedzę w tym zakresie. Wyspecjalizowane studia MBA wnoszą również nową jakość w rozwój zawodowy menedżerów. Mimo, że pewne uniwersalne zasady zarządzania są wspólne dla wielu branż, ochrona zdrowia jest na tyle wymagającym i specyficznym obszarem, że wymaga dedykowanego, przekrojowego kierunku studiów opartego o najbardziej aktualne zagadnienia - mówi dr Małgorzata Gałązka - Sobotka, dyrektor programu.

Program studiów skupia się na narzędziach pozwalających optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej, szczególnie w obliczu nowych wyzwań, przed którymi stoi ten sektor. Przewiduje między innymi naukę planowania strategicznego, zarządzania stopą zwrotu z kapitału ludzkiego, racjonalizacji w zarządzaniu infrastrukturą oraz tworzenie planów marketingowych.

Wśród kadry wykładowców znajdują się wybitni akademicy, praktycy, doświadczeni eksperci i specjaliści z obszaru ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz pełny program studiów znaleźć można na stronie: http://ckp.lazarski.pl/