Łanda uczestniczył w sobotę 22 października 2016 roku w Lublinie w spotkaniu z przedstawicielami Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej (OFPOP), poświęconemu między innymi wypracowaniu modelu działania hospicjów perinatalnych w Polsce. Hospicja perinatalne obejmują pomocą dziecko i jego rodziców jeszcze w trakcie ciąży.

Wiceminister zdrowia powiedział dziennikarzom, że jego zadaniem jest zaprojektowanie całego systemu opieki perinatalnej w hospicjach.
- Chcielibyśmy stworzyć kryteria geograficzno-populacyjne, czyli jak powinny być hospicja rozlokowane. Chcielibyśmy niektóre świadczenia wpisać do koszyka świadczeń gwarantowanych i oczywiście poddać taryfikacji. Oprócz tego chcielibyśmy wypracować pewne standardy postępowania na różnych etapach opieki przed porodem i po porodzie i to dotyczy zarówno dziecka, jak i jego rodziców – powiedział Łanda.

Podkreślił, że prace nad koncepcją obecnie trwają.
- Koncepcja będzie przedstawiona panu ministrowi Radziwiłłowi w najbliższy czwartek. To będzie projekt do realizacji z wyliczonymi kosztami i najważniejszymi działaniami – zaznaczył Łanda.

Konsultacje w zakresie opieki perinatalnej prowadzone są także w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Obecny na spotkaniu wiceminister Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że hospicja odgrywają ogromną rolę w systemie wsparcia kobiet, które „przeżywają trudną ciążę”.
- Na pewno warto myśleć, jak te hospicja uczynić bardziej dostępnymi, jak zrobić, żeby informacja o miejscach, gdzie można otrzymać wsparcie i pomoc, była powszechnie dostępna – powiedział.

Szef Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia o. Filip Buczyński powiedział, że spotkanie ma charakter roboczy, a jego celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie modelu i standardów opieki perinatalnej w oparciu o doświadczenia ośrodków, które taką działalność prowadzą.
- Oczekiwanie nasze jest takie, żeby był to ujednolicony uniwersalny model opieki paliatywnej - podkreślił.

Dodał, że w planach jest też przygotowanie przez OFPOP dokumentu, określającego specyfikę i formy opieki perianatalnej w Polsce, który będzie przedstawiony premier Beacie Szydło.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Kierujący Małopolskim Hospicjum dla dzieci Krzysztof Nawrocki podkreślił, że w obecnej sytuacji prawnej hospicja perinatalne są poza systemem – nie można ich zarejestrować, nie ma wytycznych co do ich działania, nie na możliwości finasowania ze środków NFZ.

- Liczymy na to, że tak jak wszystkie instytucje ochrony zdrowia - a tutaj jest ochrona i matki i dziecka nienarodzonego jeszcze - będą w końcu sformalizowane – powiedział.

Jak tłumaczył, nieobecność opieki perinatalnej w systemie powoduje konkretne trudności, na przykład lekarz hospicjum nie może wypisać recepty na lek refundowany dla matki, która jest w ciąży z dzieckiem nieuleczalnie chorym, bo ona formalnie nie jest podopieczną hospicjum.
- Może to zrobić tylko lekarz położnik i ja mogę go tylko o to poprosić, jako kolegę – zaznaczył Nawrocki.

Opieka perinatalna w małopolskim hospicjum dotyczy rocznie około siedmiu rodzin, w lubelskim - pięciu-sześciu. Jednak zdaniem Nawrockiego te statystyki nie odzwierciedlają rzeczywistych potrzeb, ponieważ informacja o opiece perinatalnej nie jest powszechna w szpitalach czy klinikach położniczych i część matek „nie ma o tym zielonego pojęcia”.

W ocenie Nawrockiego potrzeby w tym zakresie będą coraz większe, bo dzieci nieuleczalnie chorych rodzi się coraz więcej, co jest między innymi efektem postępu medycyny.
- W takiej sytuacji trzeba dać tym kobietom dostęp do informacji, diagnostyki, do porady – podkreślił Nawrocki.

- Do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. Może my jako społeczeństwo dojrzeliśmy już do tego, żeby o pewnych rzeczach zacząć mówić głośno, że one są, i nie chować pod dywan - dodał.

Opiekę perinatalną w Polsce prowadzi 14 hospicjów prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia, a przypadki, którymi się zajmują obejmują najcięższe wady wrodzone. (pap)