Kujawsko-pomorskie szpitale w sieci informatycznej
\\

Województwo kujawsko-pomorskie realizuje pakiet e-zdrowie, którego koszt wyniesie 48 mln zł. Część przedsięwzięć już zakończono, całość będzie działać jesienią 2015 r. Obecnie finiszuje pierwsza część projektu, polegająca na modernizacji lub budowie od podstaw szpitalnych sieci informatycznych.

Koszt tej części wynosi 4 mln zł. W projekcie uczestniczy 25 placówek z całego województwa. Projekt obejmuje budowę i modernizację wewnętrznych sieci teleinformatycznych, ucyfrowienie diagnostyki obrazowej i archiwizacji szpitalnych danych, informatyzację systemów zarządzania i logistyki oraz budowę regionalnego portalu informacyjnego z elektronicznym repozytorium wyników badań oraz systemami umożliwiającymi zarządzanie profilaktyką zdrowotną i monitorowanie zasobów szpitalnych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W praktyce oznacza to położenie nowych kabli oraz instalację serwerów i innych urządzeń kierujących ruchem w sieciach, dostawy komputerów i oprogramowania oraz przystawek pozwalających na uzyskiwanie cyfrowego zapisu obrazu w starszych (analogowych, opartych na kliszach) typach aparatów rentgenowskich, pomoc placówkom we wdrożeniu nowoczesnych systemów informatycznych zarządzania zasobami (elektroniczny obieg wewnętrznych dokumentów, w tym na przykład zamówień składanych przez oddziały w szpitalnych aptekach), z czym łączą się szkolenia dla personelu, zbudowanie medycznej platformy internetowej umożliwiającej gromadzenie i wymianę danych medycznych oraz monitorowanie zasobów dla wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. - Wyeliminujemy w ten sposób częste obecnie powtarzanie nieobojętnych przecież dla organizmu badań, przede wszystkim tych z zakresu diagnostyki obrazowej, ordynowanych dzisiaj standardowo, gdy leczony w powiatowym szpitalu pacjent trafia na przykład do szpitala uniwersyteckiego. Uznaje się bowiem, że zapis obrazu na kliszy trudno porównywać z zapisem na twardym dysku. Repozytorium badań umożliwi konsultacje specjalistyczne online, a cały system wyeliminowanie części „papierowego” obrotu dokumentów – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.   Prace zakończono już w Szpitalu Miejskim w Toruniu oraz szpitalach powiatowych w Rypinie, Mogilnie (z oddziałem w Strzelnie), Lipnie, Tucholi, Żninie i Więcborku, zakończenie prac w pozostałych placówkach nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Przygotowywana jest także dokumentacja dotyczącą procedur przetargowych na dostawy komputerów i oprogramowania oraz pozostałego sprzętu, w tym urządzeń do cyfryzacji diagnostyki obrazowej. Trwają też zaawansowane przygotowania do realizacji pozostałych elementów projektu.

Projekt e-zdrowie jest częścią większego projektu informatyzacyjnego dedykowanego odbiorcom usług publicznych oraz strukturom i zespołom organizującym i realizującym te usługi. Wartość całości to 105,5  miliona złotych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl, stan z dnia 5 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 5 sierpnia 2014 r.