Chodzi o uzupełnienie istniejących braków oraz wymianę aparatury na nowoczesny sprzęt najnowszej generacji.
– Chcę wyraźnie podkreślić, że programem, który konsultowaliśmy także z ministrem zdrowia, obejmujemy wszystkie działające w województwie oddziały położnicze, w liczbie 23. Z oczywistych względów szczególną uwagę poświęcamy doposażeniu bydgoskiej Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela, w której hospitalizuje się pacjentki z najpoważniejszymi przypadkami ciąż zagrożonych i powikłanych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

Potrzeby lecznic zbadał na prośbę zarządu województwa konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii profesor Marek Grabiec. Wszystkie otrzymają dobrej klasy aparaty ultrasonograficzne, pozwalające na jednoczesne monitorowanie pracy serca płodu i czynności skurczowej macicy aparaty KTG (w tym do intensywnej opieki przedporodowej ciąż bliźniaczych), specjalne wózki do przewozu tej aparatury oraz ultradźwiękowe detektory tętna płodu.

Klinika w „Bizielu” otrzyma dodatkowo aparat KTG z analizą tętna płodu i monitorem dla matki, stół operacyjny do cięć cesarskich, a także wspomagany komputerem system intensywnego nadzoru położniczego, pozwalający na uchwycenie już bardzo wczesnych oznak stanu zagrożenia życia dziecka, a także na równoczesne obserwowanie zapisów kilku pacjentek i ich dzieci jednocześnie. Planowany budżet programu to około 5 milionów złotych. 

Zakupami sprzętu zajmie się Departament Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. Przetargi zostaną ogłoszone jeszcze wiosną, aparatura trafi do szpitali jesienią 2014.

Lista placówek objętych programem zawiera także jednostki niepubliczne. Należą do nich Klinika Ginekologiczno-Położnicza Bra-Med w Lipie oraz placówki Grupy Nowy Szpital działające w Nakle, Szubinie, Wąbrzeźnie oraz Świeciu.

Szpital Biziela realizuje finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wart 15 milionów złotych projekt modernizacyjny. Jego częścią jest między innymi zakończony już remont klinicznych oddziałów położniczo-ginekologicznego i noworodkowego. Dzięki środkom z tej samej puli placówka kupiła specjalistyczną karetkę do przewozu noworodków.

Oprac. Magdalena Okoniewska

Źródło: samorząd województwa kujawsko-pomorskiego