Wkrótce odbędzie się nabór wniosków dotyczących wsparcia modernizacji energetycznej szpitali powiatowych, w którym do rozdysponowania jest 4,3 miliona złotych.

Szpitale wojewódzkie mogą się natomiast ubiegać o pieniądze na inwestycje, których efektem będzie poprawa dostępności leczenia i zaawansowanej diagnostyki chorób układu krążenia, układu oddechowego i narządu ruchu oraz nowotworów i chorób psychicznych, a także ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii. Na ten cel przeznaczono 5 milionów złotych.

W innym naborze wniosków o wsparcie mogą wnioskować ośrodki opieki paliatywnej i długoterminowej, a także podmioty planujące stworzyć takie ośrodki w powiatach, w których tego rodzaju instytucje dotąd nie istnieją. Będą one mogły dzięki pozyskanym funduszom sfinansować prace modernizacyjne i adaptacyjne, a także kupić sprzęt medyczny.

W aktualnym naborze do ich dyspozycji jest 28 milionów złotych. Z końcem sierpnia 2017 roku ruszy natomiast nabór wniosków o dofinansowanie projektów zakupowych wiejskich przychodni zdrowia. Aplikować o  nie mogą wszystkie tego rodzaju placówki, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki. Do podziału jest 6,5 miliona złotych.

Pozostałe konkursy w dziedzinie służby zdrowia uruchomią fundusze na regionalne medyczne programy profilaktyczne na rzecz pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych, wczesnego wykrywania raka prostaty oraz wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dotkniętych nimi dzieci.

O wsparcie mogą wnioskować wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W ramach trzech konkursów do rozdysponowania jest w sumie 70 milionów złotych.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]