Metoda ta j oparta na zaawansowanej technice i najnowszych osiągnięciach medycyny stworzona jest do małoinwazyjnego leczenia zmian naczyniowych tętnic domózgowych i mózgu. Zabieg polega na zamykaniu malformacji naczyniowych za pomocą odpowiednich spiral wprowadzanych do światła malformacji lub za pomocą kleju.

– Embolizacja pozwala między innymi na zamykanie tętniaków mózgu bez otwierania czaszki i preparowania naczyń mózgowych, jest więc zabiegiem mniej inwazyjnym niż tradycyjne metody. Badania wskazują, że u chorych, u których doszło do pęknięcia tętniaka, zastosowanie tej techniki redukuje ryzyko zgonu lub ciężkiego kalectwa o prawie 23 procent  w wybranych lokalizacjach tętniaków – mówi dr hab. n. med. Ryszard Czepko ze Szpitala św. Rafała.

Zabieg rozpoczyna się nakłuciem tętnicy udowej i wprowadzeniem odpowiednich cewników do wnętrza tętniaka. Następnie przez owe cewniki wnętrze tętniaka wypełnia się specjalnymi spiralami (sprężynkami), które zamykają jego światło i powodują wykrzepianie napływającej do niego krwi. Embolizacja może być stosowana w przypadku tętniaków, naczyniaków,  a także do zamykania całych naczyń, w celu doprowadzenia do obumarcia guzów (między innymi guzów mózgu, wątroby, czy mięśniaków macicy).

– Obecnie w czołowych ośrodkach neurochirurgicznych na świecie nawet do 80 procent tętniaków leczonych jest tą metodą. Pomimo niewątpliwych zalet, nie jest ona jednak powszechnie stosowana w Polsce. Jesteśmy jedną z niewielu placówek, które ją oferują, tymczasem zapotrzebowanie na takie zabiegi rośnie. Szacuje się, że w Polsce około 400 – 800 tysięcy osób ma tętniaka mózgu, co roku u ponad 3 tysięcy z nich tętniaki pękają. Jedynie 15-20 procent tej grupy powraca do całkowitej sprawności i aktywności zawodowej. Upowszechnienie embolizacji niewątpliwie poprawi te statystyki  – dodaje.

Zabiegi embolizacji będą wykonywane także w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spółka Scanmed podpisała w tej sprawie aneks do umowy z małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dotychczasowy kontrakt Scanmed Szpitala Św. Rafała  z NFZ zawarty na rok 2014 ma wartość 26 259 380,39 zł.  Na leczenie szpitalne przeznaczone jest 24 899 998,99 zł. Kontrakt ten dotyczy oprócz neurochirurgii także gastroenterologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz okulistyki.