Jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce funkcjonuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Obejmuje zasięgiem Kraków i okolice, czyli około 1,2 mln osób. Szacuje się, że około 2,1 tysiąca osób rocznie może na tym terenie doznać udaru mózgu. W centrum działa całodobowy telefon alarmowy dla lekarzy i ratowników, który odbiera dyżurny neurolog.

Profesor Agnieszka Słowik, koordynator Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu (CITO), poinformowała, że od rozpoczęcia działalności w styczniu 2013 roku leczenie przyczynowe (wstrzyknięcie leku do żył) otrzymało 27 procent pacjentów (zwykle do 4,5 godzin od zachorowania), a na świecie odsetek ten wynosi średnio 5-10 procent, i tak uznaje się go za „przyzwoity”. Zatem 27-procentowy wynik krakowskiego centrum można - zdaniem profesor - uznać za wynik bardzo dobry.

Czytaj: Dla osoby z udarem mózgu czas jest na wagę życia >>>

Profesor dobrze ocenia także statystyki opisujące liczbę nowoczesnych zabiegów mechanicznego wyciągania zakrzepu z mózgu. W ciągu dwóch lat metodę tę zastosowano u 45 pacjentów. W Polsce tylko krakowski ośrodek w sposób ciągły, 24 godziny na dobę przeprowadza mechaniczne usuwanie zakrzepu z naczyń mózgu, które stosuje się wtedy, kiedy leczenie dożylne okazuje się nieskuteczne.

W procedurze mechanicznego wyciągania zakrzepu uczestniczy sześć osób: radiolog interwencyjny, który wyciąga zakrzep, anestezjolog, który pacjenta znieczula do zabiegu, pielęgniarka anestezjologiczna, pielęgniarka radiologiczna, technik radiolog i neurolog, który pacjenta kwalifikuje do zabiegu, i opiekuje się nim już po jego wykonaniu.

Zabiegi mechanicznego wyciągania zakrzepów nie są refundowane. Koszty takiego leczenie pokrywa Szpital Uniwersytecki.

- Nasz kontrakt zabezpiecza około 25 procent udarów w Krakowie. Pozostali chorzy są leczeni w innych oddziałach udarowych na terenie Krakowa, gdzie też jest możliwość terapii dożylnej udaru – wyjaśniła neurolog. 

Chory, u którego nie zastosowano leczenia przyczynowego (bo jest za późno) lub mechanicznego wyciągania zakrzepu, ma wykonane badania, które pozwalają na zidentyfikowanie przyczyny udaru, a następnie ma wprowadzone leczenia, które zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. Bardzo ważna jest rehabilitacja poudarowa.

W Polsce rocznie dochodzi do okoo 70 tysięcy udarów. Jedna trzecia pacjentów umiera w ciągu roku. W Krakowie 3-4 osoby dziennie doznają udaru.

Do udaru mózgu dochodzi, kiedy krew nie może dopłynąć do mózgu (udaru niedokrwienny) lub wskutek pęknięcia mózgowego naczynia krwionośnego (udar krwotoczny, wylew). Objawy udarów to między innymi niedowład kończyn, zaburzenia mowy, niedowidzenie. Częsty udar niedokrwienny charakteryzuje brak bólu głowy, a rzadko występujący udar krwotoczny - bardzo silny ból głowy. (pap)