KPRM: Premier spotkał się z pielęgniarkami i położnymi
\\

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała informację na temat spotkania z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych.

Zakończyło się spotkanie Donalda Tuska z przedstawicielkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, poświęcone m.in. reformie emerytalnej. W trwających ponad dwie godziny rozmowach uczestniczyli również Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Duda.

Głównym tematem rozmów były formy zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz planowana przez Rząd reforma emerytalna. Reprezentanci środowiska pielęgniarek i położnych przedstawili problemy wynikające ze specyfiki tych zawodów oraz warunków wykonywania pracy w realiach polskiego sektora ochrony zdrowia. Premier zapewnił, że przedstawione dane zostaną zanalizowane, oświadczył jednak, że w kwestii wydłużenia wieku emerytalnego nie będzie wyjątków dla żadnych grup zawodowych.

Rozmowy dotyczące sytuacji polskich pielęgniarek i położnych mają być kontynuowane.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 28 marca 2012 r.

\
Data publikacji: 29 marca 2012 r.