Wnioski w ramach konkursu przyjmowane są od 19 listopada do 10 grudnia 2015 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie około 3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

O dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne, publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej lub podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne.

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez opracowanie modelu innowacyjnego oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania opracowanego modelu.

Czytaj: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 500 mln zł na innowacje i rozwój>>>

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 100 procent. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 mln zł. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.power.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia w opiece zdrowotnej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł