Stowarzyszenie Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia organizuje trzecią edycję konkursu "Innowacje dla zdrowia". Celem konkursu jest promowanie innowacyjności w ochronie zdrowia w Polsce.

Organizatorzy zapraszają instytucje, placówki, firmy i stowarzyszenia, zarówno autorów innowacyjnych koncepcji, działań i produktów, jak i instytucje implementujące nowoczesne technologie medyczne na polskim rynku.

Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:

- edukacja i aktywizacja pacjentów,

- profilaktyka,

- zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej,

- innowacyjne leki,

- innowacyjne technologie medyczne,

- rehabilitacja.

W konkursie mogą brać udział innowacje wprowadzone na polski rynek między styczniem 2012 i wrześniem 2014 roku włącznie. Zgłoszenia w formie wypełnionego i podpisanego formularza należy przesyłać do 31 grudnia 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu, a także kryteria, jakimi będzie się kierować jury podczas wyłaniania laureatów dostępne są na stronie internetowej www.gruparobocza.org/konkurs.

Konkurs organizuje zarejestrowane w 2014 roku stowarzyszenie, kontynuuje pracę działającej nieformalnie od 2007 roku Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia.

W swej dotychczasowej pracy na temat sposobów zwiększania dostępu do innowacji na rzecz zdrowia Grupa zajmowała się przede wszystkim diagnozowaniem ograniczeń w dostępie. Podjęto badania i analizy zwieńczone przygotowaniem dwóch raportów, zorganizowano szereg konferencji eksperckich i prasowych oraz konkurs na najbardziej innowacyjną instytucję w ochronie zdrowia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.gruparobocza.org, stan z dnia 15 grudnia 2014 r.