Spór rozpoczął się jeszcze w 2011 r. Wojewódzki inspektor przeprowadził kontrolę w aptece Duofarm sp. z o.o. Stwierdził, że aptekarze sprzedają leki nie tylko pacjentom, ale także hurtowniom farmaceutycznym. Zdaniem urzędników jest to bezprawne. Wydali więc w marcu 2012 r. decyzję zakazującą podobnych praktyk.

Ku zaskoczeniu zebranych sędziowie w ogóle nie odnieśli się do tego, czy sprzedaż leków hurtowniom jest zakazana. Uznali skargę apteki i uchylili decyzję warszawskiego organu farmaceutycznego. Skład orzekający uznał, że jest ona formalnie nieprawidłowa i narusza tym samym przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Główny inspektor powinien wskazać wojewódzkiemu, czego konkretnie brakowało w decyzji, ale tego nie zrobił.

sygnatura akt: VI SA/Wa

Źródło: Rzeczpospolita