Kolejne posiedzenia Komisji odbędą się 11 i 12 września. Wówczas prace komisji będą dotyczyły rozpatrzenia informacji na temat systemu kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego personelu medycznego oraz rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2012.

Źródło: www.orka.sejm.gov.pl