Wniosek w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych zmierza w szczególności do większej dostępności leków w UE i upowszechniania profilaktyki chorób u zwierząt.

Proponowane rozporządzenie opiera się na obowiązujących przepisach unijnych w zakresie leków weterynaryjnych gwarantujących, że tylko produkty lecznicze, którym przyznano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, mogą być wprowadzane na rynek.

Przepisy te zostały jednak uproszczone, aby umożliwić opracowywanie odpowiednich leków dla zwierząt w UE. To zmniejszenie obciążeń administracyjnych będzie dotyczyć zarówno procedury udzielania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jak i monitorowania skutków ubocznych.

W celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i utrzymania skuteczności działania antybiotyków u ludzi i zwierząt we wniosku wprowadza się możliwość ograniczenia dopuszczania do obrotu i stosowania u zwierząt niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych, które są przeznaczone do leczenia infekcji u ludzi.

W zakres wniosku w sprawie modernizacji przepisów dotyczących paszy leczniczej wchodzi teraz także karma dla zwierząt domowych. Głównym celem jest zapewnienie odpowiednich norm jakości i bezpieczeństwa produktów w UE, a jednocześnie utorowanie drogi do lepszego leczenia chorych zwierząt.

Proponowane rozporządzenie uchyli i zastąpi nieaktualną już dyrektywę (90/167/EWG) dotyczącą wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej. Po środkach przepisywanych przez lekarza weterynarii, pasza lecznicza jest drugim ważnym sposobem podawania zwierzętom leków weterynaryjnych. Celem rozporządzenia jest harmonizacja norm wytwarzania i wprowadzania na rynek paszy leczniczej w UE na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, a także uwzględnienie postępu technicznego i naukowego w tej dziedzinie.

Zakresem wniosku wyraźnie objęto karmę leczniczą dla zwierząt domowych, tak aby zwierzęta mogły być łatwiej leczone przy wykorzystaniu innowacyjnej karmy z zawartością substancji leczniczych.

Zgodnie z procedurą współdecyzji pozostałe instytucje UE, w tym Parlament Europejski i Rada, rozważą przedstawione przez Komisję wnioski i w odpowiednim czasie przyjmą stanowisko.

Źródło: www.europa.eu