Komisja BCC ds. Usług Zdrowotnych promuje prywatny sektor opieki zdrowotnej
\\

W ramach Business Centre Club zawiązała się Komisja ds. Usług Zdrowotnych, która zamierza aktywnie włączyć się do dialogu dotyczącego szeroko rozumianej opieki zdrowotnej.

9 listopada 2012 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji BCC ds. Usług Zdrowotnych. Jak mówi jej przewodniczący, Adam Szlęzak, „pracodawcy, członkowie BCC, postanowili skorzystać z możliwości, jakie daje BCC, pragnąc włączyć się aktywnie do dialogu dotyczącego szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, co jest szczególnie istotne w obliczu zapowiadanych zmian”.

Członkowie Komisji posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów leczniczych w bardzo skomplikowanym otoczeniu konkurencyjnym, prawnym i fiskalnym. Sukcesy, jakie odnoszą, są dowodem na to, że jakość realizowanej usługi dla pacjentów jest najlepszym nośnikiem rozwoju.

Swoją wiedzą i doświadczeniem, zdolnością planowania i przewidywania, pracodawcy pragną czynnie wspierać Gospodarczy Gabinet Cieni BCC oraz włączyć się do prac w Komisji Trójstronnej. Ich zdaniem, proces legislacyjny związany z opieką zdrowotną winien być prowadzony z dużą starannością, gdyż dotyka sfery o niezwykłej wrażliwości i odpowiedzialności społecznej.

Komisja uważa, że w relacji wysokości nakładów, do uzyskanego efektu, jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych w Polsce jest na wysokim poziomie. Duży wkład w tym względzie ma prywatny sektor realizujący świadczenia zdrowotne, szczególnie w zakresie jakości oraz efektywności prowadzonej działalności. Inwestycje idące w setki mln zł, nieobciążające budżetów państwa i samorządów, są już widoczne praktycznie w każdym mieście, w każdym rodzaju świadczeń.

Zdaniem BCC, po stronie prywatnych przedsiębiorców istnieje olbrzymi potencjał, który przy stabilnej, przewidywalnej wieloletniej polityce zdrowotnej przełoży się na znaczące odciążenie państwa, wpłynie na poprawę efektywności wykorzystania środków (czyli przyniesie realne korzyści dla pacjentów).

Dlatego niepokoi nieco fakt, że „pojawiają się głosy ważnych polityków z niechęcia odnoszących się do prywatnych (niepublicznych) organizacji, które funkcjonują w opiece zdrowotnej”. Publiczny jest charakter realizowanych zadań, głównym źródłem finansowania w Polsce świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zbyt często mylone z budżetem. Forma prawna oraz rodzaj własności podmiotów leczniczych winien mieć wtórne znaczenie w ocenie efektu realizowanych zadań.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 21 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 21 listopada 2012 r.